Alimentația ideală pentru copii este laptele matern. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni și introducerea ulterioară a alimentelor complementare, în paralel continuând alăptarea. Compania Nestlé susține această recomandare. Este necesară consultația medicului atunci când luați decizia despre termenii și modalitatea de a introduce complementul alimentar în regimul copilului. ® Deținătorul mărcilor comerciale: Société des Produits Nestlé S.A. (Elveția)

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Regulamentul oficial al campaniei promoționale „Nestlé Baby”

 

 1. Organizatorul campaniei promoționale

Organizatorul campaniei promoționale „Nestlé Baby” (în continuare – Campanie) este Nestlé SRL, compania înregistrată în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Tighina, 49/4, IDNO 1015600005280 (în continuare – Organizator).

Participanții Campaniei vor fi obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei (în continuare – Regulament), indicate mai jos.

Campania va activa conform condițiilor prezentului Regulament, valabil pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul.

 1. Durata și locul desfășurării Campaniei

Campania se va desfășura pe tot teritoriul Republicii Moldova. Perioada de desfășurare a Campaniei: 02.04.2018 – 02.07.2018.

 1. Dreptul de a participa

În cadrul Campaniei pot participa doar părinții copiilor mai în vârstă de 6 luni.

Angajații companiei Nestlé SRL, dar și membrii familiilor acestora nu pot participa în cadrul Campaniei.

Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a urmări în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 1. Reprezentanții legali ai Organizatorului Campaniei

Cristina Tanasevschi, tel. +373 69 018 072

 1. Produsele participante

Terciurile pentru copii ale mărcii comerciale Nestlé; piureurile, sucurile, deserturile mărcii comerciale Gerber.

 1. Mecanismul campaniei promoționale

Pentru a participa la campanie, persoana trebuie să îndeplinească următorii pași:

6.1. Achiziţionarea produselor mărcii comerciale Nestlé (terciuri pentru copii) şi/sau a mărcii comerciale Gerber (sucuri, piureuri, deserturi) în valoare totală de minim 200 lei;

6.2. Accesarea link-ului www.nestlebaby.odoras.md;

6.3. Completarea datelor de înregistrare  – numele, prenumele, data de naştere a copilului, la fel, încărcarea pozei cecului cumpărăturii, care ar confirma achiziţionarea produselor promoţionale în valoarea bănească necesară, conform punctului 6.1.

6.4. Câştigătorii vor fi selectaţi săptămânal din rândul persoanelor înregistrate în săptămâna curentă cu ajutorul aplicaţiei woobox.com;

6.5. O persoană se poate înregistra la concurs de un număr nelimitat de ori, cu cecuri diferite, ce ar corespunde punctului 6.1.

6.6. Consumatorii pot participa la Campanie de multiple ori, dacă aceștia vor îndeplini conștiincios toate condițiile prezentului Regulament Oficial, vor respecta Legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum şi condițiile obligatorii indicate în prezentul Regulament.

6.7. Data la care va avea loc tragerea la sorți va fi stabilită si anunțată preventiv.

 1. Premiile

Premiile acordate în cadrul acestei campanii sunt:

 • 10 coşuri cu produse pentru alimentarea copilului a mărcii comerciale Nestlé (terciuri pentru copii) şi a mărcii comerciale Gerber (sucuri, piureuri, deserturi) în valoare totală de 400 lei – săptămânal;
 • Un iPhone 8 64 GB – lunar.
 1. Premierea participanților
 • Nu se admite schimbul premiului la sumă de bani echivalentă cu valoarea cadou;
 • Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la anunțarea lui, i se va retrage premiul.
 • Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei persoane, ci doar câștigătorului.

Coșurile cu produse pot fi primite la adresa  – or. Chișinău: Bl. Decebal 6/1, tel: +373 60 582 696.

Prin nerevendicarea premiilor în condiţiile prezentului Regulament Oficial, participanţii pierd dreptul de a le mai revendica şi Organizatorul este eliberat de toate obligaţiile ce îi revin faţă de respectivii participanţi în raport cu premiile nerevendicate corespunzător de către aceştia.

Câştigătorul Premiului nu poate revendica echivalentul Premiului în bani de la Organizator, nu-l poate folosi ca obiect de gaj; nu-l poate folosi în oricare alte scopuri decât cele de uz personal.

 1. Confidențialitate

Prin participarea la campanie, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator, pe parcursul campaniei în scopul validării, pentru atingerea scopurilor indicate în prezentul Regulament.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu respectarea drepturilor participanților.

 1. Responsabilităţi

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor obținute.

Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, şi oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele, imaginea şi contactele sale pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, următoarele:

 • participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;
 • participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
 • participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.
 • participantul este de acord ca datele sale personale oferite în cadrul campaniei vor fi utilizate strict pentru atingerea obiectivelor enumerate în prezentul Regulament conform Legii nr.133 din 08.07.2011.

Organizatorul:

 • nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor din momentul preluării lor de către câştigător;
 • este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigători unor terţi în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 • își rezervă dreptul de a efectua o extragerea suplimentară, cu scopul de a determina un nou câștigător, în cazul în care în termen de 7 zile cu câștigătorul anunţat nu a putut fi contactat;
 • va utiliza datele personale ale participanților/câștigătorilor campaniei numai pentru atingerea obiectivelor descrise în prezentul Regulament conform Legii nr.133 din 08.07.2011.
 1. Taxe și Impozite

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, decât în cazurile impuse de Legislație impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor art. 90¹ Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.

 1. Întreruperea Campaniei înainte de termen

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

 1. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul www.nestlebaby.odoras.md

Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea unor premii.

Eventualele contestații vor fi luate în considerare doar în perioada promoției. Orice contestații după data finală a promoției nu vor fi luate în considerare.